fbpx

POLÍTICA DE PRIVACITAT

1. Dades identificatives del titular web

La pàgina Web “xiorcollblanc.com” és titularitat de COLLBLANC STUDENT HOUSING SL i compleix amb els requisits derivats de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació de Comerç Electrònic, del Reial Decret-Llei 13/2012, del 30 de marc, així com la obligació de la Informació a l’usuari contemplada a la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

COLLBLANC STUDENT HOUSING SL

Domicilio: C/ Ferran Jaume I Clua 20, Hospitalet

08903 L’Hospitalet de Llobregat

CIF: B66894783

Correo: collblanc@xior.es

2. Condicions d’ús

L’usuari es compromet a què, en els apartats on sigui necessari el seu registre per tal de poder accedir a aquests, facilitar les dades verídiques, extractes i completes sobre la seva identitat. A més es compromet a mantenir actualitzats les dades personals que poguessin ser proporcionades al titular del domini, per tant, l’únic responsable de la falsedat o inexactitud que es realitzi.

S’informa que en el cas de ser menor d’edat s’haurà d’obtenir el permís dels seus pares, tutors o representants legals per tal de poder accedir als serveis prestats. COLLBLANC STUDENT HOUSING SL no es fa responsable en el cas que les dades sobre el tema siguin inexactes o falses.

3. Política de privacitat

D’acord amb la normativa vigent en matèria de la protecció de dades així com en matèria dels serveis de la societat de la informació, l’usuari accepta que les dades personals aportades en aquests Website, o qualsevol altre facilitat a COLLBLANC STUDENT HOUSING SL per l’accés a alguns dels serveis siguin incorporats a fitxers amb titularitat de COLLBLANC STUDENT HOUSING SL, amb la finalitat de facilitar la prestació dels serveis sol·licitats, per a la correcta identificació dels usuaris que sol·licitin serveis personalitzats en el Web per la gestió de tasques bàsiques d’administració, així com per mantenir-lo informat, sigui per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà, de novetats, productes i serveis relacionats amb COLLBLANC STUDENT HOUSING SL  En el cas de les comunicacions comercials a través del correu electrònic o d’un mitjà equivalent, l’usuari presta el seu consentiment exprés per l’enviament de publicitat a través del mitjà esmentat.

COLLBLANC STUDENT HOUSING SL, es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de tractar-los amb confidencialitat, i assumeix, a aquests efectes, les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua tractament o accés no autoritzat d’acord amb el que estableix la Llei 15/1999 del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i a altra legislació aplicable. L’usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se COLLBLANC STUDENT HOUSING SL el dret d’excloure dels serveis registrats a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

Qualsevol usuari pot en qualsevol moment executar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant un escrit, acreditant la seva identitat, mitjançant fotocòpia del DNI, i especificant el dret a exercitar, Raó social: COLLBLANC STUDENT HOUSING SL – Carrer Doctor Jaume Ferran i Clua, 12 – 08903 L’Hospitalet de Llobregat – CIF: B66894783 – collblanc@xior.es

Treballem per a protegir la seguretat de les dades personals dels usuaris utilitzant Secure Sockets Layer software (SSL), que codifica la informació que aquests introdueixen.

Els usuaris accepten expressament i de forma lliure i inequívoca que les seves dades personals siguin tractades per part de thelofttown.com per a realitzar les següents finalitats:

Remissió de comunicacions comercials publicitàries per e-mail, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicacions comercials. Aquestes comunicacions comercials seran relacionades sobre productes o serveis prestats per thelofttown.com, així com per part dels col·laboradors amb els que aquest hagués arribat a un acord de promoció comercial entre els seus clients. En aquest cas, els tercers mai podrien tenir accés a les dades personals. En tot cas les comunicacions comercials seran realitzades per part del prestador i seran de productes i serveis relacionats amb el sector del prestador.

Realitzar estudis estadístics.

Tramitar encàrrecs, sol·licituds o qualsevol altre tipus de petició que sigui realitzarà per l’usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a disposició de l’usuari en aquest lloc.

Rebre el newsletter de la pàgina web.

COLLBLANC STUDENT HOUSING SL informa i garanteix expressament als usuaris que mai vendrà, arrendarà, compartirà o d’alguna altre forma distribuirà o posarà les seves dades a disposició de terceres persones i que sempre que s’anés a realitzar qualsevol tipus de cessió de dades personals, i de forma prèvia, es sol·licitaria el consentiment exprés, informat i inequívoc per part dels titulars.

Propietat intel·lectual i industrial sobre els continguts de la pàgina.

Tots els elements que formen el lloc web, així com l’estructura, disseny i codis font d’aquesta, són titularitat de l’autor citat i estan protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial. Les fotografies allotjades al web corresponen de la seva total propietat als autors citats al costat d’aquestes.

No es podran realitzar actes de reproducció, modificació, distribució o comunicació pública del lloc web o qualsevol altre element sense el previ consentiment d’aquest web.

Els usuaris el lloc web únicament podran realitzar un ús privat i personal dels continguts d’aquest.

Esta absolutament prohibit, l’ús del lloc web o de qualsevol dels seus elements amb fins comercials o il·lícits.

Aquest web no assumirà cap responsabilitat derivada de l’ús de tercers del contingut del lloc web i podrà executar totes les accions civils o penals que li corresponguin en cas d’infiltració d’aquests drets per part de l’usuari.

Modificacions.

Amb el fi de millorar les prestacions del lloc web, es reserva el dret, en qualsevol moment i sense notificació prèvia a l’usuari, a modificar, ampliar o suspendre temporalment la presentació, configuració, especificacions tècniques i serveis del lloc web de forma unilateral.

Així mateix es reserva el dret de modificar en qualsevol moment les presents condicions d’ús com d’altres condicions particulars.

Exclusió de responsabilitat.

Aquest web no es responsabilitza dels eventuals errors tipogràfics, formals o numèrics que pugui contenir el lloc web, ni de l’exactitud de la informació que conté, així com tampoc ho fa d’opinions identificades o anònimes compartides per persones o entitats en aquest Website. En cas de lloguer, arrendament parcial o total i venda d’aquest web, excloem tot tipus de responsabilitat de contingut i veracitat inserit en aquesta, sent la responsabilitat total i absoluta per part del comprador/arrendatari.

Enllaços.

Pels enllaços continguts en el lloc web que puguin dirigir a pàgines web de tercers, no s’assumeix cap responsabilitat pel contingut, informacions o serveis que puguin aparèixer en aquests llocs, que tinguin exclusivament un caràcter informatiu i que en cap cas impliquen relació entre aquest web i a les persones o entitats titulars de tals continguts o titulars dels llocs on es trobin.

4. Pagament

S’ofereix pagament amb targeta de crèdit a través d’una passarel·la de pagament segura.

5. Política de devolucions

5.1. Condicions de devolució de la matrícula i/o el dipòsit de garantia (Fiança):Si la residència no por assignar la plaça sol·licitada per falta d’habitacions disponibles, o per no tenir la possibilitat d’oferir, abans de l’inici del contracte, el tipus d’habitació sol·licitada.

5.2. Condicions de no devolució de la matrícula i/o el dipòsit de garantia (Fiança):1. Si l’usuari renuncia voluntàriament i en qualsevol moment a la plaça sol·licitada/adjudicada per la residència 
2. Si l’usuari abandona la residència abans de la data de finalització del contracte d’allotjament.

5.3. Termini de devolució de la matrícula i/o dipòsit de garantia (Fiança):Les devolucions de les matrícules dels estudiants que no hagin estat admesos i les baixes justificades, es començaran a fer efectives un cop finalitzat el procés d’admissió.Un cop finalitzada l’estada a la Residència, es farà la liquidació del dipòsit de garantia (Fiança), enviant transferència en un plaç de 71 dies des del moment en què l’estudiant deixa la residència

6. Llei Aplicable i Jurisdicció

Les presents Condicions d’Ús es regeixen per la legislació espanyola. En cas de disputa o controvèrsia relacionada amb l’aplicació o interpretació d’aquestes, les parts se sotmetran als Jutjats i Tribunals que resultin territorialment competents de conformitat amb la legislació vigent.

En tot cas, t’informem que tens dret a sol·licitar la resolució extrajudicial de controvèrsies en matèria de consum accessible a través de l’adreça electrònica:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

No obstant això, previ a procedir a utilitzar aquest mitjà, posem a la teva disposició la següent adreça de correu electrònic collblanc@xior.es perquè ens facis arribar possibles queixes o controvèrsies.

7. Territori d’aplicació pel servei

L’àmbit d’aplicació dels serveis que ofereixen cobreix: Espanya

8. Requisit d’admissió

Els sol·licitants d’allotjament a Xior Collblanc han d’acreditar que són estudiants mostrant a Xior Collblanc que estan matriculats per realitzar els seus estudis en centres d’estudi, universitats o escoles.

Open chat
Hola! En què et podem ajudar?